Ξ welcome to cryptostorm's member forums ~ you don't have to be a cryptostorm member to post here Ξ
∞ take a peek at our legendary cryptostorm_is twitter feed if you're into that kind of thing ∞
Ξ we're rolling out voodoo network security across cryptostorm - big things happening, indeed! Ξ
Ξ any OpenVPN configs found on the forum are likely outdated. For the latest, visit GitHub Ξ

ISP throttling VPN or other issue?

Looking for assistance with a cryptostorm connection issue? Post here & we'll help out. Also: if you're not sure where to post, do so here & we'll move things around as needed. Also: for quickest support, email our oddly calm & easygoing support reps at [email protected] :)
User avatar

Topic Author
ntldr
Posts: 37
Joined: Sun Feb 01, 2015 4:15 pm

ISP throttling VPN or other issue?

Postby ntldr » Wed Mar 16, 2016 6:17 pm

OKay

as discussed at twitter here's the topic about my issues..

When I try to connect reddit main website the connection is first really slow then finally loads but often hangs up. this is the MTR from reddit

Code: Select all

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               10.44.0.1 -    0 |   27 |   27 |   46 |  167 | 2987 |   52 |
|    CLIENT-OneProvider.serverspace.co.uk -    0 |   27 |   27 |   51 |  169 | 2977 |   63 |
|                      no-ptr.as20860.net -    0 |   27 |   27 |   51 |  179 | 2987 |   62 |
|               300.core2.thn.as20860.net -    0 |   27 |   27 |   47 |  166 | 2978 |   52 |
|              be97.asr01.thn.as20860.net -    0 |   27 |   27 |   53 |  175 | 2977 |   68 |
|                linx-juniper.as13335.net -    0 |   27 |   27 |   47 |  168 | 2978 |   57 |
|                          198.41.209.143 -    0 |   27 |   27 |   53 |  176 | 2978 |   64 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


youtube.com is same story.

Code: Select all

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               10.44.0.1 -    0 |   18 |   18 |   53 |   69 |   78 |   69 |
|    CLIENT-OneProvider.serverspace.co.uk -    0 |   18 |   18 |   53 |   73 |   81 |   75 |
|                      no-ptr.as20860.net -    0 |   18 |   18 |   54 |   71 |   95 |   69 |
|               300.core2.thn.as20860.net -    0 |   18 |   18 |   56 |   71 |   81 |   77 |
|              be97.asr01.thn.as20860.net -    0 |   18 |   18 |   56 |   71 |   82 |   69 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          209.85.245.110 -    0 |   18 |   18 |   56 |   73 |   80 |   74 |
|                          64.233.175.113 -    0 |   18 |   18 |   55 |   72 |   80 |   74 |
|                           216.239.42.37 -    0 |   18 |   18 |   64 |   78 |   93 |   77 |
|                           74.125.37.155 -    0 |   18 |   18 |   72 |   81 |   93 |   78 |
|                           74.125.37.160 -    0 |   18 |   18 |   73 |   89 |   96 |   89 |
|                          64.233.175.184 -    0 |   18 |   18 |   74 |   89 |  103 |   94 |
|                          216.239.41.129 -    0 |   18 |   18 |   75 |   91 |   98 |   89 |
|               ber01s15-in-f14.1e100.net -    0 |   18 |   18 |   74 |   92 |  104 |   97 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Furaffinity.net beware of furries (no porn) lol

Code: Select all

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               10.44.0.1 -    0 |   16 |   16 |   64 |   67 |   72 |   64 |
|    CLIENT-OneProvider.serverspace.co.uk -    0 |   16 |   16 |   64 |   71 |   86 |   72 |
|                      no-ptr.as20860.net -    0 |   16 |   16 |   65 |   80 |  207 |   69 |
|               300.core2.thn.as20860.net -    0 |   16 |   16 |   67 |   75 |  136 |   68 |
|              be97.asr01.thn.as20860.net -    0 |   16 |   16 |   65 |   74 |   90 |   65 |
|                linx-juniper.as13335.net -    0 |   16 |   16 |   66 |   70 |   87 |   66 |
|                            104.20.70.59 -    0 |   16 |   16 |   66 |   70 |   86 |   67 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


what I've tried so far is to disable manually IPv6 switched DNS to different than CS dns.d0wn only other dns provider I'd trust.. no change. Official downloads from bandcamp.com usually 6-7mbps speed without VPN and with London 5-6mbps. Youtube buffering with London is about 30-40K and without VPN 30-60K. I've tested GER and Swiss same results with those.

MTR without VPN


Code: Select all

Furaffinity
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           10.64.205.233 -    0 |   11 |   11 |   29 |   32 |   39 |   32 |
|                          213.192.186.78 -    0 |   11 |   11 |   29 |   32 |   37 |   31 |
|                          213.192.186.77 -    0 |   11 |   11 |   27 |   32 |   36 |   32 |
|                          213.192.184.74 -    0 |   11 |   11 |   30 |   39 |   53 |   36 |
|  netnod-ix-ge-b-sth-1500.cloudflare.com -    0 |   11 |   11 |   35 |   41 |   47 |   38 |
|                            104.20.70.59 -    0 |   11 |   11 |   30 |   38 |   40 |   36 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Reddit.com

Code: Select all

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 |    9 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           10.64.205.233 -    0 |    9 |    9 |   21 |   36 |   47 |   23 |
|                          213.192.186.78 -    0 |    9 |    9 |   16 |   38 |   64 |   23 |
|                          213.192.186.77 -    0 |    9 |    9 |   22 |   36 |   48 |   22 |
|                          213.192.184.74 -    0 |    9 |    9 |   28 |   44 |   61 |   28 |
|  netnod-ix-ge-b-sth-1500.cloudflare.com -    0 |    9 |    9 |   28 |   45 |   58 |   30 |
|                          198.41.208.141 -    0 |    9 |    9 |   28 |   42 |   50 |   34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Youtube.com

Code: Select all

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           10.64.205.233 -    0 |   12 |   12 |   23 |   44 |   51 |   51 |
|                          213.192.186.78 -    0 |   12 |   12 |   22 |   42 |   52 |   52 |
|                          213.192.186.77 -    0 |   12 |   12 |   21 |   43 |   52 |   49 |
|                          213.192.184.74 -    0 |   12 |   12 |   28 |   48 |   55 |   50 |
|                           74.125.50.145 -    0 |   12 |   12 |   26 |   49 |   78 |   78 |
|                          216.239.43.122 -    0 |   12 |   12 |   38 |   51 |   56 |   56 |
|                          209.85.253.180 -    0 |   12 |   12 |   34 |   49 |   58 |   54 |
|                          209.85.254.153 -    0 |   12 |   12 |   51 |   71 |   78 |   75 |
|                           66.249.95.142 -    0 |   12 |   12 |   51 |   71 |   79 |   75 |
|                          216.239.41.129 -    0 |   12 |   12 |   57 |   73 |   78 |   73 |
|               ber01s15-in-f14.1e100.net -    0 |   12 |   12 |   52 |   72 |   78 |   75 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


I've also tried to reinstall client and tap drivers but no effect..

User avatar

Tealc
ForumHelper
Posts: 283
Joined: Tue Jan 28, 2014 12:38 am

Re: ISP throttling VPN or other issue?

Postby Tealc » Wed Mar 16, 2016 11:06 pm

So I've just tried every paid node in Windows 10 and I'm not able to resolve dns, and that's include google.com , but if I ping 8.8.8.8 it work's fine.

A strange thing is that on Android it the VPN works just fine.

I've tried others VPN on the windows machine and they work.

Can't figure this one out

User avatar

cryptostorm_support
ForumHelper
Posts: 296
Joined: Sat Jan 26, 2013 4:31 am
Contact:

Re: ISP throttling VPN or other issue?

Postby cryptostorm_support » Thu Mar 17, 2016 12:20 am

Tealc,

I followed your comments on IRC.
Apparently your situation is:
- connected using widget: DNS OK
- connected using OpenVPN, block-outside-dns activated: DNS not OK

I've upgraded my OpenVPN on W7 and used the block-outside-dns directive: DNS is working.

I don't know if you are using dnscrypt in combination with block-outside-dns. As block-outside-dns only allows DNS on TAP interfaces it could be that the DNS queries to localhost are being blocked.

Addition: Just talked to df. Df indicates this should work (and has been tested) as localhost doesn't make use of a physical adapter.

/fermi
cryptostorm_support shared support team forum account
PLEASE DON'T SEND PRIVATE MESSAGES with support questions!
--> feel free to use any of our other contact channels, or post in the support forum
cryptostorm: structurally anonymous, token-based, unlimited ☂ bandwidth, opensource, darknet data security for everyone!
keybase.io validatorsonename.io validatorsPGP key @ MITnetwork statuscryptostorm github
support team bitmessage address: BM-2cTMH8K5JnjbfSALjZtSkRWCLfc3Tr8GBV
support team email: [email protected]
live chat support: #cryptostorm


Khariz
Posts: 113
Joined: Sun Jan 17, 2016 7:48 am

Re: ISP throttling VPN or other issue?

Postby Khariz » Thu Mar 17, 2016 12:26 am

I had the same issue as Tealc, and the issue for me ended up being that my TAP adapter was stuck on a manually set wrong DNS IP range. It was like this: I was using AirVPN and it set my tap adapter to 10.4.xx.xx and CryptoStorm was using 10.44.xx.xx, so I had to just manually set my DNS back to Automatic in my TAP adapter and then the next time I connected with OpenVPN, the DNS server was set from scratch and block-outside-dns worked fine.

DNS Crypt can most certainly case that "remnant manual DNS setting" issue.

User avatar

Topic Author
ntldr
Posts: 37
Joined: Sun Feb 01, 2015 4:15 pm

Re: ISP throttling VPN or other issue?

Postby ntldr » Thu Mar 17, 2016 2:04 am

Image
Image

User avatar

marzametal
Posts: 487
Joined: Mon Aug 05, 2013 11:39 am

Re: ISP throttling VPN or other issue?

Postby marzametal » Thu Mar 17, 2016 3:05 am

I can't load those images up... are they not available anymore?

EDIT: I can if I examine the image code and load URL into another tab... wierd.

EDIT: Figured it out... Random Agent Spoofer FF addon... unticked "block display mixed content"

User avatar

marzametal
Posts: 487
Joined: Mon Aug 05, 2013 11:39 am

Re: ISP throttling VPN or other issue?

Postby marzametal » Thu Mar 17, 2016 6:58 pm

cryptostorm_support wrote:
I don't know if you are using dnscrypt in combination with block-outside-dns. As block-outside-dns only allows DNS on TAP interfaces it could be that the DNS queries to localhost are being blocked.

Addition: Just talked to df. Df indicates this should work (and has been tested) as localhost doesn't make use of a physical adapter.

"block-outside-dns" is working fine for me on W7 with the latest v2 widget.

This localhost loopback thingamabob is what I am contending with at the moment... bit of a ballbreaker!

User avatar

Fermi
ForumHelper
Posts: 174
Joined: Tue Jun 17, 2014 11:42 am

Re: ISP throttling VPN or other issue?

Postby Fermi » Thu Mar 17, 2016 8:14 pm

marzametal,

Including the use of dnscrypt?

/fermi

User avatar

Tealc
ForumHelper
Posts: 283
Joined: Tue Jan 28, 2014 12:38 am

Re: ISP throttling VPN or other issue?

Postby Tealc » Thu Mar 17, 2016 9:08 pm

Fermi wrote:marzametal,

Including the use of dnscrypt?

/fermi


Yes, it's working fine, it seams that the problem was that using the AirVPN program for a trial made my tap driver set the DNS to manual and with that it didn't get the DNS from CS.

So... all is good, and block-outside-dns works just fine.


PS - Deleting AirVPN windows program


Return to “member support & tech assistance”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests

Login